Logo Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany
ZÁKAZ NÁVŠTEV !!!
z nariadenia RUVZ Lučenec od 14.9.2020 platí zákaz návštev v zariadení sociálnych služieb Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany do odvolania.

Služba Sušany : 0907 697 515
Ústredňa Sušany : 047/5678180
Služba Hrnčiarske Zalužany : 0911 067 792

Ing. Miroslav Bičan, riaditeľ: 0905 323 066

Duchovné dopoludnia

DSC_5865

Mnohí z našich seniorov dbajú aj o duchovnú stránku života. Katolícky kostol stojí hneď vedľa budovy domova, avšak väčšina z rôznych dôvodov nemôžu sa osobne zúčastniť na bohoslužbách. V čase obmedzujúcich opatrení je pre mnohých uspokojenie duchovných potrieb veľmi dôležité. A tak každý štvrtok sa venujeme aj tejto stránke a životnej potrebe. Túto aktivitu priaznivo vítajú najmä klientky z lôžkovej časti.

Vždy vo štvrtok máme duchovné sedenia, modlíme sa, čítame si biblické príbehy. Niektorí tieto duchovné posedenie majú radi v intímnej atmosfére svojej izby, niektorí majú radšej, keď sa na izbe stretnú viacerí. Tieto pravidelné stretnutia im pomáhajú preklenúť aj terajšiu situáciu, keď v zariadeniach pre seniorov sú obmedzené návštevy príbuzných. 

Priložené fotografie