Fašiangy

DSC_5539

„Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde, kto nemá kožúška zima mu bude....“  Touto piesňou sme začali naše domovácke fašiangové stretnutie.

O dobrú náladu a hudobný doprovod na akordeóne sa postarala naša priateľka p. Janka Dobrocká, pedagogička na ZUŠ Rimavská Sobota. Sociálna pracovníčka v príhovore spomenula zvyky a tradície, ktoré boli typické pre toto veselé obdobie roka a ako fašiangy prebiehali kedysi na dedinách a v mestách. Tradičným jedlom boli tzv. šišky, pampušky, herovce, jedlo, ktoré v každom regióne malo iný názov. Šišky nechýbali ani na fašiangy v našom domove.

Pani Janka hrala piesne podľa výberu klientov. Neostalo iba pri speve, niektorí si veru aj zatancovali. Náš klient, pán Košičiar, nedávno spísal Veselé príhody a zážitky so smutným koncom – príbeh viažuci sa k pochovávaniu basy. V mene p. Košičiara tieto príhody prečítala sociálna pracovníčka a za asistencie pani Milky sme pochovali aj basu.

Na záver stretnutia sme si pripomenuli koniec fašiangov veršom  „Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia, staré dievky plačú, že sa nevyskáču...“ 

Priložené fotografie