Logo Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany
ZÁKAZ NÁVŠTEV !!!
z nariadenia RUVZ Lučenec od 14.9.2020 platí zákaz návštev v zariadení sociálnych služieb Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany do odvolania.

Služba Sušany : 0907 697 515
Ústredňa Sušany : 047/5678180
Služba Hrnčiarske Zalužany : 0911 067 792

Ing. Miroslav Bičan, riaditeľ: 0905 323 066

Mikuláš

DSC_6425

Tohtoročný Mikuláš bol v našom domove trošku iný ako po iné roky. Tento rok neprišiel za našimi klientmi do jedálne, ale navštívil ich priamo na ich izbách.

A asi boli všetci klienti tento rok dobrí, lebo Mikuláš prišiel iba s anjelom bez čerta – ten asi ostal niekde v karanténe. Každému klientovi sa prihovoril, odovzdal balíček so sladkosťami. Radosť bola veľká, veď Mikuláš s anjelom dokáže potešiť srdcia malých i tých skôr narodených.

Priložené fotografie