Silvester 2020

DSC_6753

Opäť nadišiel koniec roka a my sme sa stretli v našej jedálni pri slávnostne prestretých stoloch. V posledný deň roka každý hodnotí končiaci sa rok a dávame si rôzne predsavzatia do roka nového. Pri našom lúčení sa so starým rokom slávnostný príhovor predniesla naša p. ekonómka Mgr. Nociarová. Nezabudla zhodnotiť tento končiaci sa rok nesúci sa v znamení korony a rôznych epidemiologických opatrení, i obmedzení.

Dianie okolo nás v tomto roku nám pripomenulo, aké dôležité je zdravie, ale aj vzájomná pomoc, podpora  a ochota pomáhať tým najzraniteľnejším a najslabším. No pripomenuli sme si aj rôzne silvestrovské zvyky a p. Nociarová predniesla viacero vinšov do roka nového z rôznych regiónov Slovenska. Nakoniec sme si všetci navzájom do nového roka popriali hlavne veľa zdravia, spokojnosti a pokoj v duši.

Priložené fotografie