Voľby prezidenta SR

DSC_3979

V marci sa v dvoch kolách  (16.3. a 30.3.) konali voľby prezidenta Slovenskej republiky. Aj niektorí naši klienti sa zúčastnili na tejto dôležitej udalosti. Volieb sa mohli zúčastniť tí klienti, ktorí majú trvalý pobyt v obci Sušany alebo prejavili záujem a požiadali o vydanie hlasovacieho lístka v mieste svojho bydliska. U našich klientov je však mobilita už slabšia, preto viacerí z nich požiadali volebnú komisiu o možnosť odovzdať svoj hlas do prenosnej volebnej urny. A tak dvaja členovia volebnej komisie prišli do nášho zariadenia a naši klienti tiež mali možnosť zúčastniť sa na tomto dôležitom procese.

Priložené fotografie