Logo Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany
ZÁKAZ NÁVŠTEV !!!
z nariadenia RUVZ Lučenec od 14.9.2020 platí zákaz návštev v zariadení sociálnych služieb Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany do odvolania.

Služba Sušany : 0907 697 515
Ústredňa Sušany : 047/5678180
Služba Hrnčiarske Zalužany : 0911 067 792

Ing. Miroslav Bičan, riaditeľ: 0905 323 066

Advent s jednotou dôchodcov v našom domčeku

DSC_5232

Krásu času adventného sme si pripomenuli aj na prevádzke Hrnčiarske Zalužany, kde našich klientov tak ako každý rok v tomto čase prišli pozdraviť aj členky Jednoty dôchodcov z Hrnčiarskych Zalužian. Prišla predsedníčka organizácie p. Gitka Pilčíková s p. Malatincovou, Bakšovou a Bolhovou. Pani Bolhová pred odchodom do dôchodku na tejto prevádzke pracovala, o to bolo potom toto posedenie srdečnejšie.

Najprv naši klienti s vďakou prijali balíčky so sladkosťami a ovocím od našich návštevníčok. potom pri káve a čaji a hlavne pri čerstvých medovníčkoch, ktoré doniesli členky Jednoty dôchodcov, čas veru príjemne a rýchlo ubiehal. Každý z klientov spomenul aké zvyky, obyčaje aj jedlá prevládali u nich doma v časoch ich mladosti. Spomínali, ktoré zvyky z detstva si preniesli do svojich budúcich rodín a k čomu viedli svoje deti a vnúčatá. Krásne spomínanie sme zakončili zaspievaním najznámejšej vianočnej piesne Tichá noc.

Priložené fotografie