Služby a úhrady

Spôsob určenia a výšku úhrady za poskytované službu upravuje VZN BBSK č. 20/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej  pôsobnosti BBSK.
Úplné znenie tohto VZN nájdete tu.

Poplatky za komplexné služby zahŕňajú v našom sociálnom zariadení sumár poplatkov za :

ODBORNÉ  ČINNOSTI

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v závislosti od stupňa odkázanosti, určeného v posudku o odkázanosti na sociálnu službu:

II. stupeň0,70 €/deň
III. stupeň1,00 €/deň
IV. stupeň1,80 €/deň
V. stupeň2,20 €/deň
VI. stupeň 3,20 €/deň

STRAVOVANIE 

- strava racionálna je poplatok  za suroviny k výrobe jedla 2,75 EUR/deň (raňajky, obed, večera)- režijné náklady na výrobu jedla = 15% k surovinám = 0,413 EUR/ deň- cena stravy celkom 3,163 EUR / deň

ĎALŠIE   ČINNOSTI

- upratovanie 0,50 €/ deň 

- pranie, žehlenie, oprava bielizne 0,50 €/deň

Výška mesačných poplatkovsa pohybuje v rozmedzí  240 EUR   až   320 EUR

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - vzor196 kB [pdf]