Protispoločenská činnosť

Informácie o možnosti podávania oznámení o protispoločenskej činnosti

Oznámenie o protispoločenskej činnosti je možné podať elektronickou poštou zaslanou na e-mailovú adresu opsc@bbsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite, 24 hodín denne, ako aj poštou zaslanou na adresu:

Úrad BBSK
hlavný kontrolór
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Na obálke je potrebné uviesť upozornenie„DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“.

Oznámenie je možné podať aj ústne na osobnom stretnutí s hlavným kontrolórom, alebo na to povereným zamestnancom.

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Smernica č. 009/2023/UHKBBSK 240 kB [pdf]