Logo Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany
ZÁKAZ NÁVŠTEV !!!
z nariadenia RUVZ Lučenec od 14.9.2020 platí zákaz návštev v zariadení sociálnych služieb Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany do odvolania.

Služba Sušany : 0907 697 515
Ústredňa Sušany : 047/5678180
Služba Hrnčiarske Zalužany : 0911 067 792

Ing. Miroslav Bičan, riaditeľ: 0905 323 066

Kontakt

DD a DSS Sušany

Sušany č. 72
980 12, Hrnčiarske Zalužany
Okres Poltár


Telefón ústredňa: 047/5678180


Riaditeľ
Meno:Ing. Miroslav Bičan
Mobil: 0905 323 066
E-mail: riaditel@ddadsssusany.sk


Vedúca sociálno-zdravotného úseku
Meno:Mgr. Mária Sýkorová
Mobil: 0917 840 447
E-mail: zdravotny@ddadsssusany.sk


Sociálna pracovníčka
Meno:Mgr. Anna Feketeová
Mobil: 0911 084 624
E-mail: socialna@ddadsssusany.sk


Stála služba Sušany
Mobil: 0907 697 515


Stála služba Hrnčiarske Zalužany
Mobil: 0911 067 792


Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku
Meno:Mgr. Ľubica Nociarová
Mobil: 0947 798 467
E-mail: ekonom@ddadsssusany.sk


Účtovníčka
Meno:Terézia Vaclaviková
E-mail: uctovnik@ddadsssusany.sk


Stravovacia prevádzka
Meno:Katarína Holasová, Alena Mareková
Mobil: 0907 332 353
E-mail: stravovacka@ddadsssusany.sk

Zodpovedná osoba
E-mail: gdpr@ddadsssusany.sk