Adventné posedenie na prevádzke v Hrnčiarskych Zalužanoch

DSC_3558

V čase adventu našich klientov na prevádzke v Hnčiarskych Zalužanoch chodia každoročne navštíviť členky Jednoty dôchodcov z Hrnč. Zalužian. Tento rok prišla predsedníčka Jednoty dôchodcov pani Margita Pilčíková s ďalšou členkou p. Malatincovou. Našim klientom rozdali balíčky plné ovocia a spoločne sme posedeli v družnom rozhovore o advente v minulosti a dnes, tradíciách a zvykoch v rôznych regiónoch Slovenska. Spomínali sme na zvyky a obyčaje, ktoré dievčatá a mládenci praktizovali  na Katarínu, Ondreja, Mikuláša, na Luciu. Naši klienti i hostia si zaspomínali na advent ako ho oni vnímali počas svojho detstva a mladosti. Spomínali na svojich rodičov, ako sa správali pri štedrovečernom stole, aké boli tradičné štedrovečerné jedlá a aké zvyky počas tohto dňa dodržiavali. Pri takomto rozhovore a spomienkach čas rýchlo ubehol a intenzívnejšie sme si uvedomili blížiaci sa čas vianočných sviatkov.

Priložené fotografie