Aktivity v interiéri domova

DSC_5848

Jednotlivé časti dňa trávia naši klienti rôznym spôsobom. Čítaním, rozhovormi, spoločnými posedeniami, prechádzkami.

Avšak v čase pandémie koronavírusu nebol možný voľný pohyb klientov mimo domova v takom rozsahu ako tomu bolo doposiaľ. Preto bolo dôležité ponúknuť mobilným i imobilným klientom rôznorodé aktivity v interiéroch domova.  Na lôžkovej časti klientky veľmi radi maľujú, skladajú obrázky, počúvajú pesničky.

Klienti tiež privítali ponuku vydavateľstva Petitpress, ktoré bezplatne ponúklo Novohradské noviny a klienti si potom tieto noviny čítali spoločne v spoločenskej miestnosti, ale aj vo svojich izbách. Mnohým sa zapáčili naše tréningy pamäti, kedy si precvičujeme pamäť rôznymi cvičeniami, pri ktorých vznikajú rôzne úsmevné situácie.

Pri takýchto tréningoch sa pravidelne stretávame v utorok a štvrtok a niektorí klienti sa potom pýtajú: „Máme dnes školu?“ Tieto chvíle si zväčša spríjemníme čerstvo uvarenou šálkou kávy či čaju. Popoludní sa zasa radi hrajú spoločenské hry napr. pexeso alebo máme spoločné pohybové a dychové cvičenia.

Pri takýchto spoločných aktivitách čas plynie akosi rýchlejšie, klienti sú družnejší, veselší, spokojnejší. A to je aj cieľom takýchto aktivít a stretnutí.


Priložené fotografie