Logo Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany
ZÁKAZ NÁVŠTEV !!!
z nariadenia RUVZ Lučenec od 14.9.2020 platí zákaz návštev v zariadení sociálnych služieb Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany do odvolania.

Služba Sušany : 0907 697 515
Ústredňa Sušany : 047/5678180
Služba Hrnčiarske Zalužany : 0911 067 792

Ing. Miroslav Bičan, riaditeľ: 0905 323 066

Aspoň chvíľka na čerstvom vzduchu

DSC_5679

Mnoho vecí človek vo svojom živote považuje za samozrejmosť. Aj v našom zariadení sme niektoré činnosti do začiatku marca považovali za obyčajné, samozrejmé ako veci, čo patria ku každodennému kolobehu v našom domove.

Do začiatku marca boli samozrejmé u klientov návštevy ich príbuzných, u mobilných klientov zasa samostatné drobné nákupy, prechádzky v obci, stretnutia z obyvateľmi obce. Avšak začiatkom marca sme museli v našom domove prijať viaceré preventívne opatrenia, aby sme chránili našich seniorov pred pandémiou koronavírusu.

Medzi prvými opatreniami bol prijatý zákaz návštev a samostatné vychádzky v obci. Niektorých klientov teplé marcové slnko vytiahlo posedieť si na balkóny alebo na terasu. Avšak mnohým chýbal pohyb a ich každodenné prechádzky. A tak sme využili teplé počasie a možnosť malej prechádzky v našom priľahlom oddychovom areáli, kde klienti v doprovode personálu neprichádzajú do kontaktu s cudzími osobami a zároveň im to poskytuje okrem pohybu aj takouto formou predchádzať zlej nálade, smútku, frustrácii z celkovej situácie.

Pri každej takejto prechádzke sme dbali na použitie rúšok, ktorých nosenie sa stalo pre našich seniorov samozrejmosťou a vždy sme na takúto krátku izolovanú prechádzku zobrali aj niektorého z imobilných klientov pohybujúcich sa výlučne za pomoci invalidného vozíka. Aj krátka chvíľa strávená na čerstvom vzduchu a slniečku prispela vždy k zlepšeniu nálady a klienti sa vracali do budovy domova vždy usmiati a dobre naladení.

Priložené fotografie