Boli u nás betlehemci

DSC_2394

Do slovenského kultúrneho bohatstva patria vo vianočnom čase rôzne vinšovačky a koledy. Veselú vianočnú atmosféru v minulosti dotvárali betlehemci s tradičnou betlehemskou hrou. Tento krásny ľudový zvyk sa zachoval až do dnešných čias. Chodenie s betlehemom je starý zvyk, v ktorom muži predstavujú pastierov, ktorí chodia po dedine a ohlasujú narodenie Božieho syna. Betlehemské hry sa začínajú na Štedrý deň, keď sa betlehemci stretnú v kostole a pokračujú na prvý a druhý sviatok vianočný, kedy betlehemci navštevujú domácnosti, do ktorých ich pozvú.

Tento krásny vianočný zvyk – chodenie betlehemcov – sme tento rok zažili aj v našom domove. Prišli pastieri Fedor, Stacho s veľkými palicami (ozembuchmi) a nechýbala ani typická kolednícka postava odetá do kože barana – Kubo. Tak ako to pri tejto hre býva, pastieri sa novonarodenému Ježiškovi poklonili, dali mu dary, len tomu Kubovi vyvaľujúcemu sa na zemi sa akosi nechcelo. Všetečný Kubo pobehoval aj medzi našili starkými, chcel ich trochu aj vystrašiť, ale všetci sa len smiali, Kuba potľapkávali a tlieskali mu. Na záver tohto krásneho stretnutia betlehemci za zvukov heligónky zaspievali krásne vianočné koledy a naši starkí sa k spevu radi pridali. 

Pred našimi očami ožila stará ľudová tradícia, ktorá sa uchovala do dnešných čias a betlehemci svojím vystúpením potešili srdcia našich starkých. Ďakujeme!

Priložené fotografie