Deň matiek s členmi Slovenského zväzu zdravotne postihnutých

DSC_0938

Niektorí naši klienti sú členmi oblastnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých (SZZP) združujúcej okolité obce. Popoludní sme sa stretli na malom posedení v kultúrnom dome v Sušanoch. Príhovory mali predsedníčka SZZP p. Čelinská a starosta obce Sušany Mgr. Vaclavik. Pri príležitosti Dňa matiek každoročne s kvietkom zablahoželajú niektorej členke – matke. Tento rok to bola p. Sélešová 89-ročná členka SZZP, ktorej kvet odovzdal p. starosta Vaclavik. P. Čelinská neskôr rozdala všetkým matkám čokolády.

Nasledovalo aj malé sladké pohostenie a družná debata medzi členmi.Našich klientov-seniorov aj takouto formou prijala miestna komunita občanov medzi seba. Oni sa vždy radi stretnú, porozprávajú a toto stretnutie tiež prispelo k dobrej nálade našich seniorov. 

Priložené fotografie