„Domáca“ zakáľačka

DSC_3716

V mnohých domácnostiach k fašiangovému obdobiu patria aj domáce zakáľačky. Aj v našom zariadení sme si chceli pripomenúť túto činnosť, ktorá je spojená s typickou atmosférou, vôňami i chuťami už hotových výrobkov. Aj keď naši klienti neboli priamo prítomní pri spracúvaní výrobkov, veľmi pozorne mnohí z nich sledovali dianie a priebeh celej zakáľačky. Zároveň si zaspomínali ako takáto udalosť prebiehala u nich doma, pospomínali na všelijaké príhody z detstva i mladosti spojené s domácou zakáľačkou v ich rodinách. Veľkú radosť mali aj neskôr už pri ochutnávaní hotových výrobkov – klobások, jaterníc, škvariek, slaninky.

Priložené fotografie