Logo Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany
ZÁKAZ NÁVŠTEV !!!
z nariadenia RUVZ Lučenec od 14.9.2020 platí zákaz návštev v zariadení sociálnych služieb Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany do odvolania.

Služba Sušany : 0907 697 515
Ústredňa Sušany : 047/5678180
Služba Hrnčiarske Zalužany : 0911 067 792

Ing. Miroslav Bičan, riaditeľ: 0905 323 066

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

DSC_6646

Už po druhýkrát v adventnom čase boli do nášho domova doručené krásne zabalené krabice, v ktorých si naši klienti našli milé prekvapenia od ľudí, ktorí chceli aj takouto formou potešiť seniorov v našom domove a vyjadriť tak svoju spolupatričnosť. Iniciátorkou tohto celoslovenského projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ bola po minulé roky p. Janka Galatová, ktorá prostredníctvom sociálnych sietí vyzvala ľudí z celého Slovenska, aby potešili babičky a deduškov v domovoch dôchodcov.

Tento rok koordinátorkou tohto projektu v našom okolí bola pani Danka Köbölová z Rimavskej Soboty. Počas korony za prísnych epidemiologických opatrení spoločne so svojimi pomocníčkami prevzala darované krabice a následne zabezpečovala prevzatie týchto krabíc. Väčšina krabíc okrem sladkostí, kávy, čaju, medovníčkov, ponožiek a iných vecí bola obohatená pozdravom alebo obrázkom namaľovaným deťmi, ktoré veľmi potešili srdcia našich seniorov a vyčarili im na tvári úsmev alebo ich dojali k slzám. 

Krásna myšlienka, výborná koordinácia, krásny pocit naplnenia, šťastný úsmev našich seniorov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tomto úžasnom projekte podieľali.

Priložené fotografie