Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

DSC_0326

Aj do nášho domova v čase adventu boli doručené krásne zabalené krabice, v ktorých si naši seniori našli milé prekvapenia od ľudí z blízkeho okolia. Iniciátorkou tejto krásnej myšlienky - projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ bola p. Janka Galatová. Ľudia, ktorí sa zapojili do tohto projektu, nezištne venovali krabicu od topánok naplnenú praktickými vecami určenými pre seniorov v domovoch dôchodcov. Naplnené krabice odovzdali  kontaktnej osobe (v našom prípade p. Danke Kőbőlovej z Rimavskej Soboty). Väčšina krabíc okrem sladkostí, kávy, čaju, medovníčkov, ponožiek a iných vecí bola obohatená pozdravom alebo obrázkom namaľovaným deťmi, ktoré veľmi potešili srdcia našich seniorov a vyčarili im na tvári úsmev alebo ich dojali k slzám. 

Krabice našim seniorom odovzdali žiaci zo Základnej školy Ožďany. No žiaci z Oždian nielen odovzdali našim starkým plné krabice, ale najprv ich potešili krásnym vianočným programom plným básničiek, vinšov, spevu a tanca. A tak sa v jedno decembrové dopoludnie stretli dve nádherné myšlienky – potešiť seniorov v domove dôchodcov darčekmi z krabice, ale potešiť aj srdcia starkých milým detským vystúpením. Myslíme si, že v našom domove sa to podarilo. Zo všetkého najvýrečnejšie boli krásne úsmevy a šťastie v očiach našich seniorov.

Priložené fotografie