Konečne vonku

DSC_7132

Konečne nás opustilo chladné počasie, a tak mnohí z našich seniorov privítali krátke prechádzky a posedenia na čerstvom vzduchu na dvorčeku pred budovou alebo na lavičkách neďaleko domova. Niektorí imobilní klienti prejavili záujem previezť sa po obci, a preto sa s nimi v rámci pohybovej aktivity poprechádzame a oni majú možnosť spoznať svoje najbližšie okolie. Niektorí radi trávia dopoludnia na dvorčeku pred domovom, kde je v dopoludňajších hodinách príjemný chládok.

Niekedy sa pri týchto vonkajších posedeniach iba zhovárame. Mnohí však radi spievajú, a tak si veru aj zanôtime známe ľudové pesničky a pani Marienka nás zasa učí aj ľudové pesničky z regiónu Hont, ktoré veru v našom regióne nepoznáme. Pri spoločnom speve si precvičíme pľúca, zlepšíme si pri speve náladu a veru nám potom aj obed lepšie chutí.

Priložené fotografie