Máj, lásky čas

IMG_20210603_104712139

„Láska nepozná starobu a srdce nepozná hranice“

Počas mesiaca lásky, ako sa zvykne označovať mesiac máj, by sa nikto nemal cítiť sám. Práve z tohto dôvodu kolovala na sociálnych sieťach výzva, aby ľudia ukázali koľko lásky majú v srdci a to prostredníctvom ručne vyrobenej pohľadnice, ktorú mohli poslať seniorom do nimi vybraných zariadení pre seniorov. Jedinou podmienkou bolo, aby sa vyrobená pohľadnica, príp. malý darček zmestili do obálky a do klasickej poštovej schránky. Táto výzva trvala počas celého mesiaca máj. Zapojili sa do nej celé školy, či už materské alebo základné, alebo iba jednotlivé triedy.

Do nášho zariadenia však prišli pozdravy pre našich seniorov aj od jednotlivcov alebo rodín z rôznych kútov Slovenska napr. z Lysej pod Makytou, Zázrivej, Bušiniec. Poštovú cestu niektorých pozdravov sme mohli sledovať iba prostredníctvom pečiatky na obálke napr. pozdravy z Dubnice nad Váhom, Pezinka, Košíc. Zapojili sa aj školy z nášho okolia napr. ZŠ a MŠ Ožďany, ZŠ P.Dobšinského Rimavská Sobota, ZŠ Petra Kellnera Hostinského Rimavská Sobota (v rámci nej triedy 3.C trpaslíková a 4.C Malý princ hviezdičková), Evanjelická ZŠ Zlatice Oravcovej Rimavská Sobota. Neboli to však len školy z nášho okolia. Pekné pozdravy od detí prišli z MŠ B.Němcovej z Košíc (trieda p.učiteľky Valiky) a The British International School Bratislava.

Krásne pozdravy, v mnohých obálkach boli priložené aj krátke listy od detí, ktoré ten pozdrav vyrábali. V niektorých listoch boli drobné darčeky(anjelik na retiazke, ruženec, svätý obrázok), no v pozdravoch nechýbali krásne básničky pre starkých, dedkov a babky. Bolo krásne pozorovať smiech a radosť v očiach  našich seniorov, keď sme im tie básničky, krátke listy od detí čítali. Mnohí sa neubránili slzám, hlavne na lôžkovej časti nášho domova. Dlho sme spoločne sedeli, prezerali sme si spoločne so seniormi obrázky, stále znova a znova sme čítali básničky a listy od detí, ktoré veľmi potešili srdcia našich seniorov. Krásne pozdravy sme rozdali všetkým seniorom na prevádzkach Sušany i Hrnčiarske Zalužany. 

Krásna myšlienka, ktorej realizácia vyčarila šťastný úsmev na tvárach našich seniorov. Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa na tomto úžasnom projekte podieľali.

Priložené fotografie