Máj, lásky čas

DSC_1098

„Láska nepozná starobu a srdce nepozná hranice“

Počas mesiaca lásky, ako sa zvykne označovať mesiac máj, by sa nikto nemal cítiť sám. Toto je ústredná myšlienka projektu, ktorá už minulý rok kolovala na sociálnych sieťach a vvzývala ľudí, aby prostredníctvom ručne vyrobenej pohľadnice alebo kvietka, poslali trochu lásky aj seniorom do nimi vybraných zariadení pre seniorov. Tento rok do nášho zariadenia pre seniorov prišli kvietky na špajliach od klientok z Domova sociálnych služieb Veľký Blh a papierové skladané kvietky v črepníkoch od detí zo Základnej školy Ožďany. Pre zamestnancov domova bolo veľmi príjemné pozorovať radosť a smiech v očiach našich seniorov, keď sme im kvietky odovzdávali. Deti z oždianskej školy do kvietkových pozdravov vložili aj krátke veršíky s pozdravmi. Krásne kvietky a kvetinové pozdravy sme rozdali všetkým seniorom na prevádzkach Sušany i Hrnčiarske Zalužany. Nálada bola výborná, seniori si spoločne aj zaspievali a zatancovali.

Krásna myšlienka, ktorej realizácia vyčarila šťastný úsmev na tvárach našich seniorov. Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa na tomto úžasnom projekte podieľali.


Priložené fotografie