Maratón dobrej vôle

DSC_6545

Tento rok v rámci celého Slovenska prebiehal už 13-ty ročník Maratónu dobrej vôle. Na tejto charitatívnej akcii sa môžu dobrovoľníci zapojiť do celoslovenského maratónu háčkovania/pletenia štvorcov a ich následného zošívania do diek, ktoré potom venujú koordinátori jednotlivých podujatí napr. deťom do detských domov, nemocníc a podobne. V rámci nášho regiónu sa na jeseň tento Maratón dobrej vôle konal v Kokave nad Rimavicou za podpory miestneho spolku Slovenského Červeného kríža a ColorfulLmadeshop.

Na tohtoročnom maratóne sa zúčastnili aj viaceré súčasné i bývalé zdravotné sestry z Rimavskej Soboty a okolia. Na ich podnet v predvianočnom čase boli doručené takéto deky pre našich seniorov na lôžkovej časti. V rámci dobrých kolegiálnych vzťahov venovali tiež 3 deky aj bývalým kolegyniam – zdravotným sestrám, ktoré  sú klietkami v našom domove. Koordináciu a následnú distribúciu do nášho domova si na svoje plecia zobrala pani Danka Köbölová z Rimavskej Soboty.

Opäť raz sme sa presvedčili, že ani na našich seniorov v domovoch dôchodcov okolie nezabúda a aj takouto nezištnou formou sa im snaží spríjemniť pobyt v našom zariadení.

Všetkým účastníkom tohtoročného Maratónu dobrej vôle patrí naša úprimná vďaka!


Priložené fotografie