Logo Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany
ZÁKAZ NÁVŠTEV !!!
z nariadenia RUVZ Lučenec od 14.9.2020 platí zákaz návštev v zariadení sociálnych služieb Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany do odvolania.

Služba Sušany : 0907 697 515
Ústredňa Sušany : 047/5678180
Služba Hrnčiarske Zalužany : 0911 067 792

Ing. Miroslav Bičan, riaditeľ: 0905 323 066

Mikuláš, čo nám dáš ?

DSC_5011

Mikuláš, čo nám dáš?.... túto detskú riekanku poznajú aj naši skôr narodení klienti. V tichom očakávaní sa mnohí zhromaždili v jedálni domova. Už zďaleka zvonením spiežovca ohlasoval svoj príchod Mikuláš, ktorého nasledovali aj jeho verní spoločníci - usmievavý anjel a všetečný čert.

Mikuláš vyzval všetkých, aby niečo povedali – vinš, básničku, pesničku. Niektorí sa osmelili a predniesli pekné vianočné vinše. Pred Mikuláša a jeho sprievod smelo predstúpil p. Košičiar a zaspieval aj menej známe koledy a krásne všetkým zavinšoval. Mikuláš bol aj tento rok prajný a každému rozdal balíčky. Neposedný čert vystrájal, každého šteklil, snažil sa zobrať balíčky pre seba, ale veru nepochodil.

Mikulášsku atmosféru sme zvŕšili zaspievaním Tichej noci. Potom Mikuláš so svojím sprievodom navštívil aj klientov na lôžkovej časti. Mikuláša vítali všetci, s čertom sa mnohí smiali, ale veru ho niektorí aj vyháňali z izieb. Krásnym dlhým vinšom Mikuláša privítala naša 95-ročná klientka a pesničku naučenú v detstve si precvičila aj ďalšia klientka na lôžkovej časti.

No a Mikuláš nezabudol ani na našu prevádzku v Hrnčiarskych Zalužanoch, kde sme si všetci spoločne po rozdaní balíčkov zaspievali Tichú noc.

Priložené fotografie