Mikuláš na prevádzke v Hrnčiarskych Zalužanoch

DSC_3534

Mikuláš neobišiel ani tento rok našu prevádzku v susednej obci Hrnčiarske Zalužany. Býva tam 6 klient, ktorí už Mikuláš netrpezlivo očakávali. Mikuláša privítala krásnym kresťanským vinšom naša klientka MUDr. Danka Myšková. A ani ostatní klienti sa nedali zahanbiť a každý sa snažil spomenúť si na nejaký aspoň krátky vinš alebo prianie, ktoré sa viažu k sviatku svätého Mikuláša. Aj tu všetečný čert pobehoval, robil si zálusk na balíčky, ale anjel s Mikuláš si ho ustrážili. Belo veľa smiechu, aj vzájomného prekárania a nakoniec sme naše stretnutie ukončili  spoločne zaspievanou Tichou nocou.

Priložené fotografie