Náš projekt bol úspešný

Resize of DSC_0791

Nadačný fond PwC - Nadácia Pontis – úspešný projekt s názvom „Regenerácia tela a duše za pomoci relaxačných pomôcok“

Koncom roka 2022 sme sa zapojili do výzvy, ktorú vyhlásilNadačný fond  PricewaterhouseCoopers prostredníctvom Nadácie Pontis.Zapojili sme sa aj my s naším projektom pod názvom„Regenerácia tela a duše za pomoci relaxačných pomôcok“.Tento náš projekt podporilNadačný fond PricewaterhouseCoopers v Nadácii Pontis. Náš projekt bol  úspešne schválený, a tak sa aj vďaka tomuto projektu zväčšila ponuka aktivít v našom zariadení. Zakúpené relaxačné kreslá začali naši prijímatelia využívať už začiatkom marca 2023. Prijímatelia si osobne vyskúšali, aké rôzne funkcie relaxačné kreslo ponúka. Ohlasy od prijímateľov sú veľmi pozitívne, a tak naďalej kreslá naplno využívajú. Kto má záujem túto aktivitu využiť, nahlási sa vopred, aby sme mali prehľad, kto a kedy relaxačné kreslá použije. Takto si môžeme viesť evidenciu plnenia projektu, a tým sledovať  splnenie cieľov projektu. Veľké poďakovanie patrí Nadačnému fondu  PricewaterhouseCoopers prostredníctvom Nadácie Pontisza schválenie projektu.  Nadšenie, ktoré nám relaxačné kreslá priniesli, má pozitívny vplyv na prijímateľov sociálnych služieb v našom zariadení.

Priložené fotografie