Náš Silvester

DSC_5379

Opäť nadišiel koniec roka a my sme sa stretli v našej jedálni pri slávnostne prestretých stoloch. V posledný deň roka každý hodnotí končiaci sa rok a dávame si rôzne predsavzatia do roka nového.

Pri našom lúčení sa so starým rokom slávnostný príhovor predniesla naša p. ekonómka Mgr. Nociarová. Nezabudla spomenúť rôzne silvestrovské zvyky a predniesla viacero vinšov do roka nového z rôznych regiónov Slovenska. Po slávnostnom prípitku a obede sa v mene klientov poďakoval celému personálu p. Košičiar za starostlivosť, ľudský prístup a spoločne strávené chvíle.

    Nakoniec sme si všetci navzájom do nového roka popriali hlavne veľa zdravia, spokojnosti a pokoj v duši.

Priložené fotografie