Náš Silvester

DSC_0586

Opäť nadišiel koniec roka a my sme sa stretli v našej jedálni pri slávnostne prestretých stoloch. V posledný deň roka každý hodnotí končiaci sa rok a dávame si rôzne predsavzatia do roka nového. Pri našom lúčení sa so starým rokom slávnostný príhovor predniesla naša p. ekonómka Mgr. Nociarová. Nezabudla spomenúť rôzne silvestrovské zvyky. Po slávnostnom prípitku a obede sa v mene klientov poďakovala celému personálu p. Evka za starostlivosť, ľudský prístup a spoločne strávené chvíle. Nakoniec sme si všetci navzájom do nového roka popriali hlavne veľa zdravia, spokojnosti a tolerancie.


Priložené fotografie