Náš Silvester

DSC_2454

Opäť nadišiel koniec roka a my sme sa práve v tento deň stretli v našej jedálni pri slávnostne prestretých stoloch. V posledný deň roka každý hodnotí končiaci sa rok a dávame si rôzne predsavzatia do roka nového. Pri našom lúčení sa so starým rokom slávnostný príhovor predniesla naša p. ekonómka Mgr. Nociarová. Nezabudla spomenúť rôzne silvestrovské zvyky. Nakoniec sme si všetci navzájom do nového roka popriali hlavne veľa zdravia, spokojnosti a tolerancie.

Priložené fotografie