Naše aktivity v interiéri domova

DSC_4310

Hovorí sa, že človek je pánom svojho času. Ale čo robiť vtedy, keď toho času máme k dispozícii až príliš veľa. Vtedy si ho musíme vyplniť nejakou činnosťou, lebo inak by nám ten čas plynul veľmi pomaly. Niektorí naši klienti si svoj voľný čas veľmi radi organizujú samy, robia to, čo ich baví a zaujíma. Niektorí si radšej samy nerušene čítajú na izbe knihy z domováckej či obecnej knižnice, iní hrajú na izbe spoločenské hry a popri hre sa aj porozprávajú. Najmä páni majú svoje obľúbené televízne programy, ktoré nemôžu zmeškať.

Niektorí klienti však radšej uprednostnia aktivity vo väčšom kolektíve v spoločenských miestnostiach na jednotlivých poschodiach. Tam im ponúkneme viacero možností na aktivitu a každý si vyberie to, čo ho najviac teší a napĺňa. Niektorí prídu iba preto tak posedieť si medzi ostatnými, prispejú peknou pesničkou alebo vtipom. Pri takýchto spoločných aktivitách čas plynie akosi rýchlejšie, klienti sú družnejší, veselší, spokojnejší. A to je aj cieľom takýchto aktivít a stretnutí.

Priložené fotografie