Navštívil nás Mikuláš

DSC_3552

Na Mikuláša sa každý rok tešia hlavne deti, ale veru aj našich skôr narodených klientov potešila jeho návšteva. Hlavne keď neprišiel sám, ale priviedol si aj dvoch pomocníkov – usmievavého anjela a všetečného čerta. Mikuláš ako býva dobrým zvykom vyzval všetkých prítomných, či by nechceli povedať nejaký vinš, básničku, zaspievať pesničku, aby sa mu ľahšie rozdávali mikulášske balíčky. Nakoniec sa podujala zaspievať za všetkých naša pani kuchárka a potom už nasledovalo tradičné rozdávanie balíčkov v spoločných priestoroch, ale aj jednotlivo na izbách hlavne na lôžkovej časti. Čert síce pobehoval a snažil sa niektorým klientom balíček uchmatnúť, ale oni si balíčky ustrážili a bolo z toho veľa smiechu. Na konci stretnutia sme si spoločne zaspievali Tichú noc.

Priložené fotografie