Logo Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany
ZÁKAZ NÁVŠTEV !!!
z nariadenia RUVZ Lučenec od 14.9.2020 platí zákaz návštev v zariadení sociálnych služieb Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany do odvolania.

Služba Sušany : 0907 697 515
Ústredňa Sušany : 047/5678180
Služba Hrnčiarske Zalužany : 0911 067 792

Ing. Miroslav Bičan, riaditeľ: 0905 323 066

Október – mesiac úcty k starším

DSC_4698

Symbolika jesene sa v podvedomí ľudí spája aj s jeseňou života a temer pred 30 rokmi bol mesiac október OSN vyhlásený za mesiac úcty k starším. Túto jesennú symboliku sme si spoločne s oblastnou organizáciou Slovenského zväzu zdravotne postihnutých (SZZP) pripomenuli aj v obci Sušany.

Na posedenie pri tejto príležitosti boli pozvaní aj naši klienti, a tak niektorí toto pozvanie využili a prišli sa potešiť z vystúpenia detí zo Základnej školy Hrnčiarske Zalužany. Toto stretnutie sa konalo v sále kultúrneho domu v Sušanoch, na ktorom sa zúčastnili aj starostovia obcí Sušany a Ožďany, pretože aj ich občania sú členmi SZZP.

Tradične ako každý rok predsedníčka SZZP p. Mária Čelinská odovzdala malé dary tohtoročným okrúhlym jubilantom - členom SZZP. Milým prekvapením na záver posedenia bolo vystúpenia nášho nového klienta domova p. Košičiara, ktorý krásnymi piesňami pozdravil nielen jubilantov, ale všetkých v sále.

Prekvapenie bolo o to milšie, že toto vystúpenie bolo spontánne, vopred nepripravené. Pán Košičiar to neskôr vysvetlil, že on sa na tomto posedení dobre cítil a aj svojimi pesničkami chcel prispieť k slávnostnej chvíli a dobrej nálade všetkých. Myslíme si, že sa mu to vskutku podarilo.

Priložené fotografie