Logo Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany
ZÁKAZ NÁVŠTEV !!!
z nariadenia RUVZ Lučenec od 14.9.2020 platí zákaz návštev v zariadení sociálnych služieb Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany do odvolania.

Služba Sušany : 0907 697 515
Ústredňa Sušany : 047/5678180
Služba Hrnčiarske Zalužany : 0911 067 792

Ing. Miroslav Bičan, riaditeľ: 0905 323 066

Posedenie pod jedličkou

DSC_5172

Niektorí naši klienti sa radi zúčastňujú aj na akciách a stretnutia, ktoré organizuje  širšia komunita v našom okolí. V polovici decembra sme boli pozvaní na posedenie pod jedličkou v sále kultúrneho domu v Sušanoch. Toto posedenie organizovala oblastná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých (SZZP). Prítomných privítala predsedníčka tejto organizácie p. Mária Čelinská a s krásnym vianočným programom vystúpili deti zo Základnej školy Hrnčiarske Zalužany, ktorú navštevujú aj deti zo Sušian.

Deti vystupovali s plným nasadením, a tak sme tlieskali bielym snehovým vločkám, tučniakom, kuchárkam, vianočným škriatkom. Bolo to nádherné spestrenie predvianočného času. A keď sa k tomu pridalo aj malé občerstvenie vo forme chutných zákuskov, čaju a kávy, bolo to príjemné posedenie aj našich klientov v kruhu milých ľudí a detí. Na záver sa prítomným prihovoril aj náš klient p. Košičiar, ktorý miluje tradície, a tak toto stretnutie obohatil o niekoľko vianočných vinšov a piesní.

Priložené fotografie