Logo Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany
ZÁKAZ NÁVŠTEV !!!
z nariadenia RUVZ Lučenec od 14.9.2020 platí zákaz návštev v zariadení sociálnych služieb Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany do odvolania.

Služba Sušany : 0907 697 515
Ústredňa Sušany : 047/5678180
Služba Hrnčiarske Zalužany : 0911 067 792

Ing. Miroslav Bičan, riaditeľ: 0905 323 066

Posedenie pri piesňach Karla Gotta

DSC_4864

Meno speváka Karla Gotta je známe u nás ľuďom všetkých vekových kategórií. Keď tento spevák 1.októbra zomrel, viacerí klienti navrhli, aby sme si niekedy posedeli pri jeho piesňach.

Od nápadu k činu nebolo ďaleko, a tak sme jedno októbrové dopoludnie v menšej, komornej zostave posedeli pri šálke kávy a spoločne počúvali piesne Karla Gotta. Jeho repertoár je však veľmi bohatý, preto sme si vypočuli iba tie najznámejšie piesne tohto speváka. Po pár piesňach sme mali vždy prestávku, kedy si klienti spomínali na mnohé úsmevné príhody viažuce sa k ich pobytu v Čechách alebo k zlému prekladu niektorých českých slov.

Zasmiali sme sa, pospomínali si na niektoré slávne vystúpenia tohto speváka, ktoré si naši klienti pamätajú z mnohých televíznych vysielaní. Potom si každý klient mohol vybrať svoju obľúbenú pieseň v podaní Karla Gotta, ktorú sme si všetci vypočuli a spoločne aj zaspievali. Popri piesňach tohto speváka sa viacerým klientom vynorili spomienky na iné pesničky, ktoré nám zaspievali. Dokonca jedna pani nám zaspievala českú detskú pesničku o červenej sukničke, ktorú sa učila na 1.stupni základnej školy, pretože svoje detstvo prežila v Čechách.

Toto naše posedenie bolo spomienkou na piesne a speváka Karla Gotta, avšak vôbec nebolo smutné, pretože svojimi piesňami vždy rozdával radosť a naši klienti tiež s radosťou počúvali a spievali jeho pesničky.

Priložené fotografie