Logo Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany
ZÁKAZ NÁVŠTEV !!!
z nariadenia RUVZ Lučenec od 14.9.2020 platí zákaz návštev v zariadení sociálnych služieb Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany do odvolania.

Služba Sušany : 0907 697 515
Ústredňa Sušany : 047/5678180
Služba Hrnčiarske Zalužany : 0911 067 792

Ing. Miroslav Bičan, riaditeľ: 0905 323 066

„Poteš srdce darčekom“

DSC_5290

V predvianočnom čase prišli našich seniorov potešiť darčekom aj žiaci zo Základnej školy Ožďany. Iniciátorom tohto stretnutia bola terénna pracovníčka pri Obecnom úrade Ožďany pani Ivana Szábóová, ktorá pod záštitou starostu obce Ožďany pána Jána Mateja  rozbehla projekt s názvom „Poteš srdce darčekom“. Do tohto projektu sa zapojili nielen občania obce Ožďany, ale aj žiaci základnej školy v Ožďanoch.

A tak tesne pred Vianocami sme sa stretli v spoločenskej miestnosti domova s našimi seniormi a za obec Ožďany prišli pán starosta, riaditeľka ZŠ Ožďany Mgr. Judita Hercegová, p. Ivana Szábóvá a niekoľko žiakov zo základnej školy. Bolo to milé stretnutie a za tento skvelý nápad sa všetkým zástupcom obce i školy poďakoval náš klient pán Košičiar a pridal k poďakovaniu aj niekoľko vianočných vinšov a koledu. Ďalšie darčeky deti rozniesli našim seniorom na ich izby.

Rozžiarené tváre seniorov, snaha ponúknuť deti niečím sladkým, alebo iba tak sa porozprávať a navzájom sa vystískať, spľasnuté ruky od prekvapenia – to všetko patrilo k prejavom prekvapenia a radosti našich klientov. S očakávaním prekvapenia si rozbaľovali darčeky a potom naši klienti volali personál, aby sa pochválili, čo všetko v pekne zabalených krabiciach dostali.

Bola to krásna myšlienka obdarovať našich starkých, ale ešte vzácnejšie bolo pre nich vzájomné stretnutie a rozhovory so zástupcami celého projektu a hlavne deťmi. Veď starý človek a deti k sebe pasujú a dokážu si navzájom na tvárach vyčariť úsmev. A myslíme si, že aj toto bolo cieľom tohto projektu – úsmev na tvárach našich starkých.


Priložené fotografie