Šijeme rúška svojpomocne

DSC_5728

Nielen na Slovensku, ale na celom svete sa robia rôzne opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu. Najrizikovejšou skupinou obyvateľstva sú najmä ľudia starší ako 65 rokov. Do tejto skupiny obyvateľstva patria aj naši klienti. Takmer od začiatku marca je do nášho zariadenia zakázaný vstup návštevám.

Avšak iba obmedzenie stretnutia s ľuďmi nepracujúcimi v našom zariadení nestačí. Zamestnanci by mali nosiť rúško povinne, ale aj klientom je doporučené v spoločných priestoroch zariadenia používať ochranné rúško. Ochranných rúšok je však všade akútny nedostatok, a tak naše zamestnankyne sa nezľakli ani tejto úlohy a svojpomocne šili rúška nielen pre zamestnancov, ale aj pre klientov.

Niektoré šili priamo v zariadení, iné šili aj doma, aby to bolo čo najrýchlejšie hotové. Klienti dostali po 2 rúška, aby si ich mohli aj vymeniť a dať oprať. Klientom sme vysvetlili, že nosenie rúška je pre nich dobrovoľné, pretože naše zariadenie je pre nich domovom. Avšak po vysvetlení, prečo je nosenie rúška potrebné, všetci klienti v spoločných priestoroch rúška používajú, najčastejšie keď spoločne čakajú na raňajky, obed či večeru.

Priložené fotografie