So záhradkármi sme opäť varili a piekli

DSC_3673

Už v novembri sme sa po prvýkrát  s niektorými našimi klientmi zúčastnili na projekte „Recepty našich starých mám“, priebeh ktorého koordinuje miestna organizácia Slov. zväzu záhradkárov. Naše 2. stretnutie sa nieslo v predvianočnom duchu, a tomu zodpovedali aj pripravované jedlá podľa tradičných receptov. Boli to opekance (bobaľky) s makom, sušianske pusinky (sušené zákusky z vyšľahaných bielok), rúrky s jablkovým krémom, vianočné oblátky. Všetci prítomní sme si mohli vyskúšať ako sa jednotlivé jedlá a cukrovinky pripravujú, pečú a plnia. Popri príprave a samotnom pečení nám chvíle čakania spestrila hudobným doprovodom PaedDr. Janka Dobrocká. Aj hudba navodila krásnu predvianočnú atmosféru, spoločne aj s našimi klientmi a všetkými prítomnými sme si zaspievali koledy a typické vianočné piesne.

Najviac sa nám všetkým pozdávalo záverečné  ochutnávanie z každého jedla a cukroviniek. Tak ako pri predošlom stretnutí naši klienti sa radi porozprávali s ostatnými účastníkmi stretnutia, vzájomne pospomínali rôzne vianočné zvyky týkajúce sa jedla v tých regiónoch, odkiaľ oni pochádzajú. Naši klienti boli opäť pozvaní na ďalšie kulinárske stretnutie – tento raz počas fašiangov.

Priložené fotografie