Veselo s Červenými nosmi

DSC_0774

Ani tento rok na nás nezabudli zdravotní klauni – červené nosy. S príchodom jari prišli veru aj Červené nosy rozdávajúce medzi našimi klientmi smiech, pesničky a dobrú náladu. A predovšetkým o to ide našim zdravotným klaunom. Do všedného dňa seniorov vniesť dobrú náladu, potešiť starkých nielen peknou pesničkou, ktorú si vždy spoločne s klientmi zaspievajú, ale aj pohladením a milým slovom. Niektorí len počúvajú a usmievajú sa, mnohí sa však aj pridajú. 

Po dlhšej dobe prestavby nášho zariadenia začiatkom roka prišlo medzi nás viacero nových klientov, ktorí sa s Červenými nosmi stretli po prvýkrát. Boli to veselé, občas aj prekvapené stretnutia, ale každé stretnutie sa končilo smiechom a spevom. Opäť táto návšteva zdravotných klaunov rozveselila  našich seniorov a nezabudli sa tiež zastaviť a potešiť aj našich klientov na prevádzke Hrnčiarske Zalužany. 

Priložené fotografie