Logo Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany
ZÁKAZ NÁVŠTEV !!!
z nariadenia Ústredného krízového štábu od 6.3.2020 platí zákaz návštev v zariadeniach sociálnych služieb do odvolania.

Služba Sušany : 0907 697 515
Ústredňa Sušany : 047/5678180
Služba Hrnčiarske Zalužany : 0911 067 792

Ing. Miroslav Bičan, riaditeľ: 0905 323 066

Vianoce 2019 v našom domove

DSC_5363

Vianoce sú sviatky pokoja a mieru, kedy sa schádza k spoločnému stolu celá rodina. V našom domove tvoria pomyselnú rodinu všetci klienti a celý personál domova. Na Štedrý deň by nemal byť nikto sám. Aj my sme sa v tento slávnostný deň všetci zišli v jedálni domova pri bohato prestretom stole. Vianoce však nepredstavujú iba hojnosť a darčeky, ale Vianoce sú posolstvom nádeje a majú veľký duchovný rozmer.

To duchovno nám pomohol, tak ako každý rok, naplniť pán farár Jožko Markotán, ktorý je rodákom z našej obce a rád sa sem vracia k svojej blízkej rodine. Jeho milé a povzbudivé slová pohladili dušu určite každého nášho klienta. Takisto sa všetkým prihovoril aj riaditeľ domova Ing. Bičan, ktorý neskôr po slávnostnom obede odovzdal všetkým klientom aj malé darčeky.

Tradíciou v našom domove je, že vždy na záver tohto slávnostného stretnutia si pri svetle sviečok zaspievame spoločne najznámejšiu vianočnú pieseň Tichú noc. 

Priložené fotografie