Logo Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany
ZÁKAZ NÁVŠTEV !!!
z nariadenia RUVZ Lučenec od 14.9.2020 platí zákaz návštev v zariadení sociálnych služieb Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany do odvolania.

Služba Sušany : 0907 697 515
Ústredňa Sušany : 047/5678180
Služba Hrnčiarske Zalužany : 0911 067 792

Ing. Miroslav Bičan, riaditeľ: 0905 323 066

Vianoce 2020

DSC_6729

Vianoce sú sviatky pokoja, lásky a nádeje, kedy sa schádza k spoločnému stolu celá rodina. V našom domove tvoria pomyselnú rodinu všetci klienti a celý personál domova. Na Štedrý deň by nemal byť nikto sám. 

Tento rok sme však po prvýkrát počas fungovania nášho domova slávili Štedrý deň bez duchovného pastiera. Pán farár Jožko Markotán, rodák z našej obce, prisľúbil svoju účasť, ale prísne protiepidemiologické opatrenia neumožnili účasť pána farára v našom domove. Avšak duchovný rozmer Vianoc si spoločnou modlitbou pri slávnostne prestretom stole pripomenuli spoločne s klientmi pán riaditeľ Ing. Bičan so sociálnou pracovníčkou Mgr. Feketeovou.

Nechýbal ani povzbudivý príhovor a pán riaditeľ po slávnostnom obede odovzdal všetkým klientom aj malé darčeky. Neporušili sme ani každoročnú tradíciou v našom domove, kedy na záver slávnostného stretnutia si pri svetle sviečok zaspievame spoločne najznámejšiu vianočnú pieseň Tichú noc. 

Priložené fotografie