Vianoce 2022 v našom domove

DSC_0483

Vianoce sú sviatky pokoja a mieru, kedy sa schádza k spoločnému stolu celá rodina. V našom domove tvoria pomyselnú rodinu všetci klienti a celý personál domova. Na Štedrý deň by nemal byť nikto sám. Aj my sme sa práve v tento slávnostný deň všetci zišli v jedálni domova pri bohato prestretom stole. Vianoce však nepredstavujú iba hojnosť a darčeky, ale Vianoce sú posolstvom nádeje a majú veľký duchovný rozmer. To duchovno nám po dlhých dvoch rokoch obmedzení počas korony pomohol naplniť pán farár Jožko Markotán, ktorý je rodákom z našej obce a rád sa sem vracia k svojej blízkej rodine. Jeho milé a povzbudivé slová pohladili dušu určite každého nášho klienta.

Takisto sa všetkým prihovoril aj riaditeľ domova Ing. Bičan a vedúca sociálno-zdravotného úseku Mgr. Janka Kubišová, ktorá neskôr po slávnostnom obede odovzdala všetkým klientom aj malé darčeky nielen v jedálni, ale aj na izbách a lôžkovej časti. Pán farár Jožko sa každému klientovi v jedálni prihovoril, podal ruku, povzbudil. Tradíciou v našom domove je, že pred koncom tohto slávnostného stretnutia si pri svetle sviečok zaspievame spoločne najznámejšiu vianočnú pieseň Tichú noc. Na záver pán farár udelil všetkým prítomným Božie požehnanie a poprial šťastné, v pokoji a Božej milosti prežité vianočné sviatky.

Priložené fotografie