Vianoce v domove

DSC_3680

Na  Štedrý deň 24. decembra ani jeden rok počas našej prevádzky domova sme nezabudli na našich klientov. Sú to sviatky radosti, pokoja a štedrosti. A tak sme sa aj tento rok stretli pri štedro prestretých stoloch. Na Vianoce by nikto nemal byť sám. Pre niektorých klientov prišli v tomto slávnostnom čase ich príbuzní, aby spoločne strávili tieto kresťanské sviatky. Duchovný rozmer týchto sviatkov nám pomohol naplniť pán farár Jožko Markotán, rodák z našej obce, ktorý prijal naše pozvanie a opäť milým slovom pozdravil našich klientov pri slávnostne prestretých stoloch. Takisto ako každý rok prišiel aj náš p. riaditeľ Ing. Bičan, vedúca sociálno-zdravotného úseku a sociálna pracovníčka. Nie každému klientovi dovoľoval jeho zdravotný stav odcestovať k svojim príbuzným a blízkym, a práve im sa pán farár i personál domova snažili spríjemniť tieto sviatočné chvíle. Na záver sme si spoločne pri svetle sviečok zaspievali pieseň Vianoc – Tichú noc.

Priložené fotografie