Vianočná pošta

DSC_2329

Seniori, a nielen oni, radi dostávajú na Vianoce rukou písané listy či pohľadnice. Je to pre nich ozajstný dar – rukou písané prianie, symbol toho, že na nich niekto myslí. Tento symbol Vianoc však akosi vyšiel z módy.

Sloganom Spravme Vianoce neznámym starkým v domovoch je známy aj projekt „Vianočná pošta“. Tento projekt funguje už 7 rokov a množstvo dobrovoľníkov sa podieľa na tom, aby seniorom dopriali niečo, bez čoho Vianoce pre nich nemajú ten správny charakter. Aj naše zariadenie sa prihlásilo do tohto projektu. Počas decembra prichádzali obálky s vianočnými pozdravmi pre konkrétnych seniorov. Obálky boli označené krstným menom a prvými dvoma písmenami priezviska toho seniora, ktorému pozdrav patrí. Vianočné pozdravy prišli zo všetkých kútov Slovenska. Tento rok prichádzali pozdravy najmä zo škôl. Ručne zhotovené pozdravy zo škôl prišli vo veľkých obálkach, v ktorých boli v osobitných obálkach zabalené pozdravy pre každého seniora v našom zariadení. Každý pozdrav mal svoje čaro a potešil srdcia našich seniorov. Do nášho zariadenia prišli vianočné pozdravy od žiakov zo Základnej školy Iliašovce, ZŠ a MŠ Trnava,  ZŠ Brodské, od žiakov 6.B Spojenej školy svätej Rodiny Bratislava, z Materskej školy Sereď, ZŠ Nová Dubnica, ZŠ kpt. Nálepku Stupava, Spojená škola Trnava, Súkromná základná umelecká škola Svrčinovec, ŠMŠ Vranov nad Topľou. Veľmi sa našim starkým páčili tie vianočné pozdravy, v ktorých žiaci napísali aj niečo o sebe napr. čo ich teší, čo by chceli študovať, čím by chceli byť, keď vyrastú. Boli to veľmi milé a úprimné vyznania detí a pri čítaní týchto prianí, niektorí naši starkí sa veru neubránili ani slzám. 

Úprimne sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa do tohto projektu zapojili a svojou pohľadnicou, prianím, listom potešili srdcia našich seniorov pred vianočnými sviatkami.

Priložené fotografie