Video hovory s klientmi

DSC_6894

Počas pretrvávajúcej korona pandémie, kedy aj v našom domove nie sú povolené návštevy najbližších, zabezpečujeme vzájomnú komunikáciu náhradným spôsobom.

Tým sú nielen telefonáty, ale aj video hovory klientov s príbuznými prostredníctvom tabletu, pričom sa navzájom klienti a ich príbuzní nielen počujú, ale aj vidia.

Príbuzní si vopred s pracovníkmi domova dohodnú deň a čas, kedy video hovor prebehne. Tento spôsob komunikácie sa teší v našom zariadení veľkej obľube, pričom klienti komunikujú s príbuznými, ktorí žijú a pracujú nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí (v Čechách, Nemecku, Rakúsku). 

Priložené fotografie