Voľby do NR SR 2020

DSC_5548

29. februára 2020 sa na Slovensku konali voľby do Národnej rady SR. Týchto volieb sa mohli zúčastniť aj naši klienti, pokiaľ majú v obci trvalý pobyt. Toto hlasovacie právo využili niektorí klienti s trvalým pobytom v našej obci, viacerí klienti tiež požiadali aj o vydanie hlasovacieho preukazu, aby sa mohli zúčastniť volieb v obci Sušany.

Prevažná väčšina klientov má však zhoršenú mobilitu alebo je imobilná, a tak sme v mene klientov požiadali volebnú komisiu o prenosnú urnu. Volebná komisia poverila dvoch svojich členov, ktorí s prenosnou urnou prišli do nášho domova a klienti sa v súkromí svojich izieb mohli tiež podieľať na voľbách a tým mohli vyjadriť aj svoj názor. 

Priložené fotografie