Zavítal k nám Mikuláš aj s pomocníkmi

DSC_0110

6.decembra zavítal k nám Mikuláš aj s pomocníkmi – s anjelom a čertom. Privítala ich sociálna pracovníčka Anka. No pozdraviť Mikuláša aj našich klientov vianočnými koledami prišli aj členovia spevokolu Fialôčka z Poltára. Mikuláš bol aj tento rok prajný a každému rozdal balíčky. Tento rok bolo rozdávanie mikulášskych balíčkov veľmi veselé.

Kým Mikuláš a jeho pomocníci rozdávali balíčky, členovia Fialôčky rozospievali a roztancovali ostatných klientov. Veru ani naši vozičkári sa nedali zahanbiť a spoločne s ostatnými sa tešili zo spevu i tanca na vozíčku. Mikuláš na nikoho nezabudol, balíčky rozdal aj našim imobilným klientom na lôžkovej časti, ktorých tiež jeho návšteva veľmi potešila. Na záver stretnutia sme si nielen zaspievali tradičnú vianočnú koledu Tichú noc, ale v pamäti nám ostal aj nádherný vinš viažuci sa k štedrosti svätého Mikuláša:

Správičkou sa ku vám vznáša,

dar svätého Mikuláša.

Nevidieť ho síce, viem,

ale dať vám toto chcem:

sladký cukrík dobroty,

mandarínku ochoty,

čokoládku v srdca tvare,

nech lásky máte veľa stále.

A oriešky – dobré slová,

ktoré ľudí spolu spoja.

Každý deň z nich ujedajte,

no a tiež z nich rozdávajte.

Priložené fotografie