Zimní jubilanti

DSC_0024

Skôr, ako sme sa stretli spoločne so všetkými „zimnými“ jubilantmi, ktorí svoje narodeniny a meniny slávia v mesiacoch november a december, stretli sme sa 23.11. pri oslave okrúhlych narodenín nášho klienta Jožka. Jeho sestry mu prichystali prekvapenie vo forme spoločného posedenia s tortou a spoločne s členkami Rady klientov si pripili jablkovým džúsom na jeho zdravie a zaspievali Živió! 

O týždeň po tejto oslave sme sa posledný raz v tomto roku stretli nielen s klientom Jožkom, ale so všetkými jubilantmi, ktorí svoje narodeniny alebo meniny oslávili v mesiacoch november a december. Pripomenuli sme si aj pôvod mien Viera, Martin, Emília, Milan a Eva. Všetci oslávenci sa potešili sladkému čokoládovému darčeku, niektorí sa však neubránili ani slzám dojatia a viaceré pesničky sme si veru spoločne zaspievali aj dvakrát. Nechýbal ani valčík našej oslávenkyne pani Milky so sociálnou pracovníčkou Ankou.

Priložené fotografie